Mobile developer (Flutter)

Thỏa thuận

Toàn thời gian

HCM

31/01/2024

Nộp hồ sơ
Senior Developer (Full Stack)

Thỏa thuận

Toàn thời gian

HCM

31/01/2024

Nộp hồ sơ
Junior Developer (C#, .NET)

Thoả thuận

HCM

31/01/2024

Nộp hồ sơ
Nhân viên kỹ thuật hạ tầng viễn thông

Thỏa thuận

Toàn thời gian

HCM

30/11/2023

Nộp hồ sơ
📌TUYỂN DỤNG MARKETING

Thoả thuận

Toàn thời gian

HCM

31/10/2023

Nộp hồ sơ
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án

Thỏa thuận

Toàn thời gian

HCM

31/10/2023

Nộp hồ sơ
Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng

Thỏa thuận

Toàn thời gian

HCM

31/10/2023

Nộp hồ sơ