Xu hướng chuyển đổi số doanh nghiệp tại Việt Nam trong năm 2023 có những điểm nổi bật sau:

  1. Chuyển dịch từ mô hình kinh doanh Supply Chain sang Digital Value Chain: Các doanh nghiệp đang dần chuyển dịch từ việc tập trung vào tăng trưởng sang tiết kiệm tối đa chi phí.
  2. Tăng cường trải nghiệm khách hàng bằng công nghệ số: Áp dụng những giải pháp “All in one” có thể là hướng đi phù hợp để duy trì quá trình chuyển đổi số liên tục trong suốt quá trình kinh doanh.
  3. Phát triển hình thức thanh toán Online tiện ích: Đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), tiết kiệm chi phí chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc để có thể tồn tại và phát triển trong xu hướng chuyển đổi số 2023.
  4. Tối ưu quy trình vận hành và nâng cao sự phối hợp giữa các phòng ban bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp.
  5. Chuyển đổi số theo hướng kinh doanh một cách tự động hóa (BPA): Là việc sử dụng phần mềm số kết nối với các cổng thông tin của doanh nghiệp để điều khiển tự động nhiều bước công việc trùng lặp nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu của từng công ty.

Đây là những xu hướng được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai và giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp tục thích ứng và phát triển trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và thay đổi

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất