Dưới đây là một số xu hướng chuyển đổi số được dự đoán sẽ phát triển mạnh trong tương lai:

  1. Internet vạn vật: Đây là sự kết hợp của nhiều thiết bị được kết nối thông qua cảm biến, phần mềm công nghệ, cho phép các thiết bị thu thập và trao đổi dữ liệu với nhau.
  2. Công nghệ 5G: Công nghệ 5G giúp kết nối hàng tỷ thiết bị trên thế giới với nhau. Mọi dữ liệu được lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây, giảm chi phí sử dụng và hỗ trợ chuyển đổi số một cách nhanh chóng.
  3. Trí tuệ nhân tạo AI và Machine Learning: Trí tuệ nhân tạo Al hay Machine Learning cho biết máy móc, đặt biệt hệ thống máy tính có thể mô phỏng lại quá trình hoạt động trí tuệ của con người.
  4. Tự động hóa: Tự động hóa là việc ứng dụng công nghệ vào các quy trình để cho chúng tự vận hành1.
  5. Kiến trúc đa đám mây – Multi-cloud.
  6. Tự động hóa mô hình kinh doanh.
  7. Mô hình làm việc kết hợp – Hybrid work.
  8. Ứng dụng phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp.
  9. Sự bùng nổ của nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP).

Đây là những xu hướng được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai và giúp các doanh nghiệp tiếp tục thích ứng và phát triển trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và thay đổi.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất