Người dùng hóa đơn điện tử luôn băn khoăn làm cách nào có thể nhận diện được hóa đơn điện tử một cách chính xác từ đó nâng cao được hiệu quả cũng như kinh nghiệm trong quá trình hành nghề. Dưới đây là một trong những tips mà PVS muốn được chia sẻ với khách hàng:

✍️ Kiểm tra Chữ ký số và Mã xác nhận: Mọi hóa đơn điện tử thật sẽ thường đi kèm với chữ ký số hoặc mã xác nhận để xác thực tính toàn vẹn của hóa đơn. Kiểm tra xem chữ ký số hay mã xác nhận có được nhà cung cấp xác nhận hay không.

🖥️ Kiểm tra Định dạng và Thiết kế: Hóa đơn thật thường có định dạng và thiết kế chính xác, được thiết kế theo chuẩn của tổ chức phát hành. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào trong thiết kế hoặc định dạng, có thể là dấu hiệu của một hóa đơn giả mạo.

📠 Liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ: Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ để xác nhận tính xác thực của hóa đơn. Sử dụng thông tin liên lạc chính thức được cung cấp bởi nhà cung cấp để đảm bảo bạn đang liên lạc với đúng người.

📋 Kiểm tra Thông tin chi tiết: Kiểm tra các thông tin chi tiết trên hóa đơn, như số hợp đồng, địa chỉ, số điện thoại, và các thông tin khác. So sánh chúng với thông tin bạn biết để đảm bảo tính đúng đắn.

📧 Kiểm tra Email và Liên kết: Nếu bạn nhận được hóa đơn qua email, kiểm tra địa chỉ email của người gửi và chú ý đến bất kỳ sự kỳ cục nào trong nó. Tránh bấm vào liên kết hay tải tệp đính kèm từ email không nhận biết hoặc nghi ngờ.

📄 Kiểm tra Văn bản và Ngôn ngữ: Hóa đơn thật thường có văn bản và ngôn ngữ chính xác. Nếu bạn phát hiện bất kỳ lỗi chính tả, ngữ pháp hay sự không rõ ràng trong thông tin, đó có thể là dấu hiệu của một hóa đơn giả mạo.

Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về tính xác thực của hóa đơn, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ và xác nhận. Đồng thời, báo cáo bất kỳ hóa đơn giả mạo nào cho cơ quan chức năng.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất