Thực tập sinh Kỹ sư cơ sở dữ liệu

Trách nhiệm chính: Tham gia thiết kế và phát triển nền tảng PVS Database Engine...

Thỏa thuận

HCM

31/01/2024

Nộp hồ sơ