Mobile developer (Flutter)

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thiết kế, xây dựng và thử nghiệm các sản phẩm...

Thỏa thuận

Toàn thời gian

HCM

31/01/2024

Nộp hồ sơ
Junior Developer (C#, .NET)

Top Benefits: Working in a creative environment at PVS Solution specializes in telecommunications, software solutions...

Thoả thuận

HCM

31/01/2024

Nộp hồ sơ