THÔNG TIN CỦA P – SIGN

Chữ kí điện tử là gì?

Theo Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 thì chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký.

Trước hết, sử dụng chữ ký điện tử là điều kiện bảo đảm tính pháp lý của cácgiao dịch điện tử, cho phép các giao dịch có thể thực hiện trong môi trường điện tử. Khác với văn bản giấy với chữ ký bằng tay, những văn bản điện tử có thể chuyển theo đường truyền internet trong một thời gian rất ngắn. Như vậy, việc sử dụng chữ ký điện tử và thực hiện những giao dịch điện tử cho phép tiết kiệmthời gian, sức lực và tăng hiệu quả lao động.

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ
P – SIGN TRỢ THỦ ĐẮC LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

Tạo tài liệu trực tuyến, tạo các thỏa thuận, thương lượng hợp đồng và chấp nhận thanh toán bằng Các chữ ký điện tử P – Sign.

  • Dùng thử miễn phí. Chọn kế hoạch phù hợp và dùng thử mà không cần trả phí.
  • Định giá trung thực cho các gói đầy đủ tính năng. P-sign cung cấp các gói đăng ký không có phí trung bình hoặc phí ẩn khi gia hạn.
  • Bảo mật cấp doanh nghiệp

Trải nghiệm chữ ký số mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị:

1. TIẾT KIỆM CHI PHÍ

2. DỄ DÀNG VÀ TRỰC QUAN

3. TRÌNH KÍ MỌI LÚC MỌI NƠI

4. AN TOÀN VÀ ĐÁNG TIN CẬY

TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN CHO DOANH NGHIỆP