THÔNG TIN CỦA PINVOICE

Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp hàng hóa theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử là dịch vụ mới với nhiều ưu điểm, là xu hướng xã hội trong tương lai gần. Các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng nên khi triển khai sớm sẽ nhận được những hỗ trợ ưu tiên.

Việc quản lý hóa đơn truyền thống có thể ra rất nhiều vấn đề như hư hỏng, thất lạc, khó tìm kiếm, …

Tại sao bạn nên chọn PINVOICE

PINVOICE hướng đến sự đơn giản, ít bước, ít thao tác và quy trình so với các phần mềm khác. Nhưng đồng thời giải quyết được tất cả những nhược điểm của hóa đơn truyền thống với 4 tiêu chí :

1. NHANH CHÓNG VÀ AN TOÀN

2. TIẾT KIỆM CHI PHÍ

3. ĐƠN GIẢN DỄ SỬ DỤNG

4. LƯU TRỮ VÀ TÌM KIẾM DỄ DÀNG

TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN CHO DOANH NGHIỆP