DỊCH VỤ

CLOUD (BILLING SERVICE)

Hãy để chúng tôi chỉ cho bạn ngôi nhà tốt nhất cho hệ thống của bạn Chuyên nghiệp, Bảo mật, Thuận tiện.

CLOUD ARCHITECT

  • Quản lý các kiến trúc cloud computng trong toàn bộ hệ thống
  • Đảm bảo các rủi ro, chuyển đổi thông tin sang điện toán đám mây thành công và tiết kiệm.
  • Phát triển và phối hợp kiến trúc Cloud
  • Phát triển chiến lược của Cloud

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Tư vấn kế hoạch chuyển đổi lên hạ tầng On – Cloud.
  • Theo yêu cầu Tự động hóa công việc hàng ngày. Thiết lập và duy trì Hệ thống giám sát, ghi nhật ký để đảm bảo tất cả các dịch vụ kinh doanh ở trạng thái tốt với Zabbix, Nagios, Cloudwatch, Graylog.

NHẬN LIÊN KẾT RIÊNG TƯ ĐẾN HỆ THỐNG ĐÁM MÂY CHỈ 1 PHÚT