Phần mềm đọc trả kết quả siêu âm

3.990.000 VNĐ

Phần mềm Healthy Care là phần chuyên siêu âm…
Liên kết với Server của Website quản lý phòng khám Healthy Care.
Kết nối với máy siêu âm nhận Hình Ảnh / Video bằng nhiều cổng: Dicom, Card USB, Card PCI, HDMI,…
Thao tác được nhiều tính năng trên App. Giúp bác sỹ làm việc nhanh và thuận tiện nhất.

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: (028) 71 093 579
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0976.302.861
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)